Napisz do nas
 

Historia

 

Zamierzenia

 

Posiadanie

 

Lubatowianie z Lubatowej
Podczas jednego z przeglądów wiejskich zespołów śpiewaczych, jakie odbywają się każdego roku w Tyczynie, zwróciła na siebie uwagę grupa mieszkańców ze wsi LUBATOWA k/ Iwonicza Zdroju. Zainteresowanie wyniknęło zarówno ze względu na bardzo dobry, naturalny śpiew mężczyzn, jak i repertuar. Grupa ta śpiewała autentyczne pieśni o tematyce wojskowej z okresu I wojny światowej, kiedy młodych Polaków wcielano do wojska austriackiego, rosyjskiego - w zależności od tego, jak przebiegała linia frontu. Grupa śpiewacza działa w ramach Stowarzyszenia LUBATOWIANIE w Lubatowej, którego przewodniczącą jest Agata Pucykowicz, znana na tym terenie animatorka ruchu amatorskiego.

brakuje flashplayer-a

brakuje flashplayer-a

strona gwna do gry wstecz
 
Strona głowna Napisz do nas