Napisz do nas
 

Historia

 

Zamierzenia

 

Posiadanie

 

KRZYSZTOF RUSZEL
ur. w 1944 r. w Łańcucie
W latach 1962 - 1967 studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1975 uzyskał doktorat na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Józef Burszta.

Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. w Dziale Etnograficznym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Przez 2 lata /1968 - 1970/, pracował jako asystent w Katedrze Etnografii Słowian UJ w Krakowie. W 1970 r. został kierownikiem Działu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a od 1990 r. jest kierownikiem Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

W 2001 r. został przez Ministerstwo Kultury mianowany kustoszem dyplomowanym.

Para się również pracą pedagogiczną. Prowadził wykłady z etnografii w WSP, a obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadząc zajęcia ze studentami pedagogiki pracy kulturalno - oświatowej, historii oraz archeologii. Jest również wykładowcą w Studium Kulturalno Oświatowym kształcącym choreografów.

Posiada również dorobek edytorski;
Studia nad kultura ludową Puszczy Sandomierskiej, Rzeszów 1978.
Spawy chłopskie przed sądem dominialnym w Nienadowej w latach 1806 - 1843, Przemyśl 1989.
Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, Rzeszów 1994.
Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004.

Jest autorem licznych artykułów naukowych, katalogów wystaw, recenzji i popularnych artykułów prasowych.

Organizował konferencje naukowe:
1991 - Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny /wspólnie z Pracownią Historii Nauk o Leku PAN w Warszawie/
1993 - Folklor Małopolski Wschodniej /wspólnie a Katedrą Wychowania Muzycznego, WSP w Rzeszowie/.
1994 - Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu.
1999 - Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem - tradycja i współczesność.
2001 - Zapomniane przemysły i rzemiosła.

W roku 1985 został laureatem Nagrody im. Franciszka Kotuli.

strona gwna do gry wstecz
 
Strona głowna Napisz do nas