Napisz do nas
 

Historia

 

Zamierzenia

 

Posiadanie

 

ginące kowalstwo
Kowalstwo w południowo-wschodniej Małopolsce ma wielowiekową tradycję. Najstarsze spośród znalezionych narzędzi pochodzą z okresu rzymskiego. Rozkwit kowalstwa nastąpił w okresie rozwijania sie hutnictwa. Rzemiosło związane z obróbką metalu skupiało się wokół dworów magnackich, a później folwarków. W miarę łatwiejszego dostępu do wyrobów hutniczych, kowalstwo przenosiło się na wioski. Około połowy XIX wieku zaczęły powstawać wiejskie kuźnie. Aby z czeladnika wyzwolić się na mistrza kandydat musiał wykonać samodzielnie siekierę, podkowę i widły o trzech sękach, w czasie nie dłuższym niż 18 godzin. Kowale przygotowywali między innymi narzędzia rolnicze, topory, ciosły, ośniki, okucia do wozów i sań , a także chorągiewki na szczyty dachów i krzyże. W Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie zgromadzone zostały prawdziwe arcydzieła sztuki kowalskiej. W kolekcji tworzonej od 1950 roku znajduje się obecnie ok. 600 eksponatów, które powstały na terenie Polski południowo-wschodniej. W wielu przedmiotach można dostrzec wielką pomysłowość oraz wyczucie artystyczne ich twórców.
strona gwna do gry wstecz
 
Strona głowna Napisz do nas