Napisz do nas
 

Historia

 

Zamierzenia

 

Posiadanie

 

Radio Rzeszów
Folklor, w audycjach powołanej jesienią 1951 roku w Rzeszowie Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji, prezentowany był od roku 1955. Sprzyjała temu ogólnokrajowa tendencja do prezentowania kultury ludowej. W ówczesnym województwie rzeszowskim organizowały się pod opieką ośrodków kultury zespoły ludowe, w większych domach kultury i w większych zakładach pracy powstawały zespoły pieśni i tańca, prezentujące folklor w formie opracowanej artystycznie. W Rozgłośni rzeszowskiej audycje folklorystyczne przygotowywał początkowo pierwszy kierownik Redakcji Muzycznej, Tadeusz Hejda. Pierwszy zespół regionalny nagrany został 1 maja 1955r. W pierwszych latach audycje folklorystyczne opracowywali również dziennikarze Zbigniew Wawszczak, Wiesław Głowacz, Włodzimierz Wal, a ponadto polonista Władysław Długosz. Aktywnie uczestniczył w nich doc. Franciszek Kotula z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 1 lutego 1966 roku ukazał się pierwszy cykliczny program Zbigniewa Wawszczaka - Klub miłośników folkloru a w latach 1966-67 cykl Śladami Kolberga oraz Folklor wczoraj i dziś. Nagrywane były kapele, zespoły śpiewacze, ludowi soliści, zespoły pieśni i tańca. Prezentowany był w programach także folklor słowny. Ewenementem w skali kraju była kapela ludowa pochodzącego ze wsi Dąbrowa k/Rzeszowa Władysława Łobody. Grali w niej mieszkańcy Dąbrowy, Trzciany i okolicznych wiosek . Na 99 taśmach Tadeusz Hejda utrwalił na taśmach magnetofonowych 48 godzin i 23 minuty melodii i przyśpiewek w wykonaniu tej kapeli. Od 1973 roku opracowywanie programów folklorystycznych Tadeusz Hejda przekazał Jerzemu Dyni. Przez 17 lat, aż do 1985 roku, był on autorem prezentowanego również w programie Polskiego Radia w Warszawie cyklu programów Z mikrofonem przez rzeszowską wieś i Muzyka folklorem malowana. W 1978 roku Jerzy Dynia obronił Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pracę magisterską Instrumentaliści i śpiewacy ludowi w programach Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. Sporadycznie programy folklorystyczne opracowywali też inni pracownicy Redakcji Muzycznej Zofia Stopińska i Sławomir Żebrowski. Od 1986 folklorem w Radiu Rzeszów zajmuje się Jolanta Danak-Gajda, absolwentka Wydziału Etnomuzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Opracowuje audycje poświecone muzycznemu folklorowi nie tylko dla lokalnego programu, ale też i dla centralnego. W Taśmotece Radia Rzeszów znajduje się bardzo bogaty zbiór unikatowych nagrań z udziałem ludowych muzykantów, śpiewaków zarówno na taśmach magnetofonowych jak i na płytach CD.
strona gwna do gry wstecz
 
Strona głowna Napisz do nas