Napisz do nas
 

Historia

 

Zamierzenia

 

Posiadanie

 

Dziecko w folklorze
Współczesny świat na nowo odkrywa wartości tkwiące w bogactwie kulturowym narodów i lokalnych społeczności. Akcentowanie wspólnoty narodowej i etnicznej, a także miejsca, tradycji, historii, jest reakcją na uniformizm i globalizację życia społecznego. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego znalazło również ważne miejsce w programach nauczania zreformowanej szkoły. Istotną rolę w kształtowaniu świadomości regionalnej spełniają między innymi wszelkiego rodzaju imprezy folklorystyczne organizowane dla dzieci i młodzieży. W Baranowie Sandomierskim kilka lat odbywał się Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny Twórczości Dziecięcej - DZIECKO W FOLKLORZE . W Stalowej Woli organizowane są w grudniu przeglądy dziecięcych zespołów tanecznych.

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej TRÓJCZYCE
Zespół został założony w roku 1975 przez Renatę Nemeczek-Budzyńską, nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Trójczycach. Kultywuje ludowe tradycje, jest placówką prowadzącą wszechstronną pracę z dziećmi. Prezentuje zabawy i tańce przeworskie, krakowskie, Beskidu ¦l±skiego, tańce narodowe, a także tańce rzeszowskie, górali spiskich, lubelskie, żywieckie, kaszubskie. Występował na licz±cych się krajowych festiwalach zdobywaj±c wyróżnienia i zajmując czołowe lokaty. Koncertował w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Turcji, we Włoszech, na Ukrainie.

TRADYCJA to Zespół Tańca Ludowego, który powstał w roku 1992 w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 35. Praca w tym zespole rozbudza zainteresowanie dzieci i młodzieży muzyką i tańcem i wzbogaca wiedzę o kulturze ludowej naszego kraju. Młodzi tancerze TRADYCJI prowadzeni przez szefa artystycznego i choreografa Halinę Fijałkowską mają w swoim programie tańce i przyśpiewki kaszubskie, kurpiowskie, łowickie, lubelskie, rzeszowskie, przeworskie, sądeckie, krakowskie i pochodzące z Beskidu Żywieckiego. Stroje zespołu wzorowane są na oryginalnych, odświętnych, dawnych ubiorach mieszkańców wsi. Obecnie tańczą i śpiewają w nim nie tylko uczniowie ale też absolwenci zespołu. Występowali na wielu imprezach w kraju, ale też w Budapeszcie w Charkowie na Ukrainie wJugosławii. Kilkakrotnie występowali w programach Telewizji Rzeszów.

Zabawki, niezależnie od tego gdzie były wykonywane, służyły rozrywce dziecka. Bez względu na szerokość geograficzną, lokalną kulturę, kolor skóry uczyły go poznawać świat, dawały wiedzę o rzeczywistości, o przyrodzie, o życiu człowieka, jego mieszkaniu, pożywieniu, sposobie ubierania się. Stanowią do dziś ponadczasową, uniwersalną wartość. Doceniane były w świecie antycznym, w dobie Oświecenia. Od XVII wieku stały się również przedmiotem handlu. W Polsce istniało kilka ośrodków znanych z wyrobu zabawek. Każdy z nich miał własny styl, charakterystyczne kształty, kolorystykę. Zabawkarski ośrodek lwowsko - jaworowski miał wpływ na wzrost zainteresowania się tą dziedziną w okolicach Leżajska. W tym właśnie mieście organizowane są Jarmarki Ludowej Sztuki Zabawkarskiej. Wiejscy rzemieślnicy przywożą różne odmiany wiatraczków, koników, ptaszków - klepaków, fujarek. Jednym z najbardziej znanych wytwórców tradycyjnych zabawek w woj. podkarpackim jest mieszkaniec Żołyni Górnej Stanisław Naróg. Jego zabawki wykonywane i zdobione są ręcznie, a pomysły czerpie z tradycji tego regionu. Stała ekspozycja zabawek Stanisława Naroga znajduje się w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.video

brakuje flashplayer-a

video

brakuje flashplayer-a

strona gwna do gry wstecz
 
Strona głowna Napisz do nas